ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΗΜΕΡΑΣ

Το Weatheronline.uk, παρέχει πληροφορίες όπως : η μεταβολή καθ'ύψος του ανέμου, θερμοκρασίας και πίεσης, το ύψος της βάσης των νεφών, το σημείο δρόσου κ.α., που δεν παρέχονται από άλλα sites καιρού. Οι εικόνες της σελίδας εδώ, ενημερώνονται-ισχύουν λίγες ώρες μετά τις 00:00 UTC (02:00 ώρα Ελλάδας), διότι υπολογίζονται με το μοντέλο GFS 00:00 UTC 27/01/2022 Έχοντας πάντοτε υπ'όψιν, ότι ο καιρός επιβεβαιώνεται μόνο στην ράμπα απογείωσης, ξεκινάμε το κυνήγι της ιδανικής ημέρας...(ελέγχουμε πάντα την ημερομηνία και ώρα της εικόνας !) :

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ 27/01/2022

Συμπληρώστε τα πεδία της φόρμας (Α & Β) με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τους χάρτες για κάθε πεδίο. Το ύψος στους χάρτες δίνεται σε 10μετρα ,(πχ : αν η τιμή είναι 210 , θα βάλετε στη φόρμα 2100 ). Αν σε κάποιο χάρτη δεν ενφανίζονται υψόμετρα, η αντιστοιχία πίεσης/ύψους, είναι περίπου : 925hpa=700μ , 850hpa=1500μ , 700hpa=3000μ , 500hpa=5000μ. Στο τέλος, πατήστε "Υποβολή Ερωτήματος".

ΠΕΔΙΟ Α : Επιφάνεια θάλασσας , Ύψος στα 925 hpa , Ύψος στα 850 hpa , Ύψος στα 700 hpa , Ύψος στα 500 hpa.

ΠΕΔΙΟ Β : Σημείο Δρόσου (2m) ώρα 14:00 (12:00 UTC) / Σχετική Υγρασία (2m) / ( η θερμοκρασία εδάφους, έχει υποβληθεί).

πεδίο Α : Εκτίμηση αστάθειας/ποιότητας θερμικών (14:00):
Ύψος msl 2m. [__2__]Θερμοκρασία

Ύψος 925hpa Θερμοκρασία

Ύψος 850hpa Θερμοκρασία

Ύψος 700hpa Θερμοκρασία

Ύψος 500hpa Θερμοκρασία

πεδίο Β : Εκτίμηση Ύψους βάσης νεφών (14:00):

Σημείο Δρόσου : Σχετική υγρασία (2m) :%