ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΜΠΕΣΟΥ 5,6,7/09/2008

Ένα εξαιρετικό πτητικό τριήμερο που όλοι οι συμμετέχοντες ευχαριστήθηκαν πτήσεις και εικόνες! Για πρώτη φορά σε ελληνικό αγώνα ολοκληρώθηκε task 100 χιλιομέτρων! Δύο προσωπικά - ατομικά ρεκόρ : ύψους (2.769 μέτρα) και απόστασης (27 χιλιόμετρα). Αξέχαστα...!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05/09/2008

ΣΑΒΒΑΤΟ 06/09/2008

ΚΥΡΙΑΚΗ 07/09/2008